Tholen Buitenzorg

Tholen Buitenzorg

Tholen Buitenzorg woonwijk ca. 9,1 ha. / ca. 300 woningen ontwerp 2022-heden in opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling structuurvisie / proefverkaveling / openbare ruimte / watertoets download project pdf ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte tel...
Monster Westmade Noord

Monster Westmade Noord

Monster Westmade Noord woonwijk ca. 18 ha. / ca. 500 woningen ontwerp 2017-heden / uitvoering 2023-heden in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom stedenbouwkundige verkavelingen / beeldkwaliteitplan / kavelpaspoorten / supervisie download project pdf ir....
Kwintsheul De Gouw 3C

Kwintsheul De Gouw 3C

Kwintsheul De Gouw 3C woonbuurt ca. 2,1 ha. / 31 woningen ontwerp 2020-2021 / uitvoering 2022-2024 in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom stedenbouwkundige verkaveling / beeldkwaliteitplan / kavelpaspoorten / supervisie download project pdf ir. Mark van...
Avenhorn Het Veer

Avenhorn Het Veer

Avenhorn Het Veer woonbuurt ca. 1,7 ha. / 44 woningen ontwerp 2021-2024 / uitvoering 2024-heden in opdracht van gemeente Koggenland modellenstudie / participatie / stedenbouwkundige verkaveling / beeldkwaliteitplan / openbare ruimte download project pdf ir. Mark van...
Ter Aar West

Ter Aar West

Ter Aar Westwoonbuurtca. 3,5 ha. / ca 80 woningenontwerp 2012-2103 / uitvoering 2015-2016in opdracht van de gemeente Nieuwkoopi.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouwstedenbouwkundig raamwerk / verkaveling / programma / ruimtegebruik / pakeerbalans /...