Kwintsheul De Gouw 3C

woonbuurt

ca. 2,1 ha. / 31 woningen

ontwerp 2020-2021 / uitvoering 2022-2024

in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom

stedenbouwkundige verkaveling / beeldkwaliteitplan / kavelpaspoorten / supervisie

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl