Monster Westmade Noord

woonwijk

ca. 18 ha. / ca. 500 woningen

ontwerp 2017-heden / uitvoering 2023-heden

in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom

stedenbouwkundige verkavelingen / beeldkwaliteitplan / kavelpaspoorten / supervisie

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl