Ter Aar West

woonbuurt

ca. 3,5 ha. / ca 80 woningen

ontwerp 2012-2103 / uitvoering 2015-2016

in opdracht van de gemeente Nieuwkoop

i.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw

stedenbouwkundig raamwerk / verkaveling / programma / ruimtegebruik / pakeerbalans / maatvoering openbare ruimte / markt-consultatie / bewonersbijeenkomsten

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl