Avenhorn Het Veer

woonbuurt

ca. 1,7 ha. / 44 woningen

ontwerp 2021-2024 / uitvoering 2024-heden

in opdracht van gemeente Koggenland

modellenstudie / participatie / stedenbouwkundige verkaveling / beeldkwaliteitplan / openbare ruimte

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl