Tholen Buitenzorg

woonwijk

ca. 9,1 ha. / ca. 300 woningen

ontwerp 2022-heden

in opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling

structuurvisie / proefverkaveling / openbare ruimte / watertoets

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl