Haarlem Drosteterrein

Haarlem Drosteterrein

Haarlem Drosteterreintransformatie fabriekterrein naar binnenstedelijke woningbouwca. 2,2 ha. / 229 woningenontwerp 2005-2008 / uitvoering 2006-2009in opdracht van DMV Vastgoedi.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouwontwerp openbare ruimte / technische...
Ter Aar West

Ter Aar West

Ter Aar Westwoonbuurtca. 3,5 ha. / ca 80 woningenontwerp 2012-2103 / uitvoering 2015-2016in opdracht van de gemeente Nieuwkoopi.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouwstedenbouwkundig raamwerk / verkaveling / programma / ruimtegebruik / pakeerbalans /...
Naaldwijk Wilhelminaplein en Havenplein

Naaldwijk Wilhelminaplein en Havenplein

Naaldwijk Wilhelminaplein en Havenpleincentrumpleinenca. 6.300 m2ontwerp 2016-2017 / uitvoering 2017-2018in opdracht van gemeente Westlandi.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw, Mevrouw de Voorzitter procesbegeleidingparticipatieproces /...
Vogelenzangweg 81

Vogelenzangweg 81

Vogelenzangseweg 81CPO en huisontwerpCPO ca. 2.350 m2 / 3 woningenPrivé kavel en woning ca. 540 m2 / 950 m3ontwerp 2012-2015 / uitvoering 2015-2016privé initiatiefCPO / verkaveling / principeverzoek / bestemminngsplan / verwerving/ architectuurontwerp / bouwaanvraag/...