Haarlem Drosteterrein

transformatie fabriekterrein naar binnenstedelijke woningbouw

ca. 2,2 ha. / 229 woningen

ontwerp 2005-2008 / uitvoering 2006-2009

in opdracht van DMV Vastgoed

i.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw

ontwerp openbare ruimte / technische uitwerking / industrieel erfgoed / kade

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl