Vogelenzangseweg 81

CPO en huisontwerp

CPO ca. 2.350 m2 / 3 woningen

Privé kavel en woning ca. 540 m2 / 950 m3

ontwerp 2012-2015 / uitvoering 2015-2016

privé initiatief

CPO / verkaveling / principeverzoek / bestemminngsplan / verwerving/ architectuurontwerp / bouwaanvraag/ sloop-en kapvergunning / uitvoering bouw/ interieurontwerp en afbouw / tuinontwerp en uitvoering 

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl