Naaldwijk Wilhelminaplein en Havenplein

centrumpleinen

ca. 6.300 m2

ontwerp 2016-2017 / uitvoering 2017-2018

in opdracht van gemeente Westland

i.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw, Mevrouw de Voorzitter procesbegeleiding

participatieproces / terrassen-markt-evenementen / bewoners / verkeer-parkeren / cultuurhistorie / technisch ontwerp openbare ruimte

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl