Poeldijk Dorp

woonbuurt

ca. 3,2 ha. / ca. 120 woningen

ontwerp 2014-2016 / uitvoering 2017-2022

in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom

modellenstudie / participatieproces / stedenbouwkundig raamwerk / beeldkwaliteitplan / ontwerp openbare ruimte

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl