Schagen Nes Noord

woonwijk

ca. 25 ha. / ca. 400 woningen

ontwerp 2005-2021 / uitvoering 2012-2023

in opdracht van Vliedlande V.O.F (samenwerking BPD en Volker Wessels Vastgoed)

i.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw

verkaveling / programma / ruimtegebruik / parkeerbalans / ontwerp openbare ruimte / beeldkwaliteit / supervisie / architectenselectie

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl