Poeldijk De Kreken

woonwijk

ca. 27,7 ha. / ca. 650 woningen

ontwerp 2015-heden / uitvoering 2017-heden

in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom

i.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw

stedenbouwkundig raamwerk / verkaveling / programma / ruimtegebruik / parkeerbalans / beeldkwaliteit architectuur