Overveen Brouwerskolk

stedenbouwkundige visie herontwikkeling monumentaal kantoorgebouw en omgeving

kavel ca. 5.700 m2 / gebouwd ca. 1.250 m2 oudbouw en 2.800 m2 nieuwbouw

ontwerp 2013-2014

in opdracht gemeente Bloemendaal

i.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw

randvoorwaardenkaart / voorbeeld-verkavelingen / programma / ruimtegebruik / parkeerbalans / beeldkwaliteit monument / overleg omwonenden

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl