Katwijk Park Rijnsoever

woonwijkca. 16,5 ha. / ca. 450 woningen

ontwerp 2006-2021 / uitvoering 2009-2023

in opdracht van gemeente Katwijk

i.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw

verkaveling / programma / ruimtegebruik / parkeerbalans / beeldkwaliteit architectuur / beeldkwaliteit openbare ruimte / advies technische uitwerking openbare ruimte / supervisie / aanbesteding / ontwerp parkbruggen

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl