Katwijk Oeverpolder

openbare ruimte bij appartementencomplex

2.600 m2 openbaar gebied / 52 woningen

ontwerp 2019 / uitvoering 2020-2021

in opdracht van gemeente Katwijk

inrichting openbare ruimte / waterberging / participatieproces

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl