Almelo Waterrijk

gebiedsontwikkeling

masterplan: 550 ha. / 4.300 won.  stedenbouwkundige uitwerking, beeldkwaliteitplan en landschapsplan: 158 ha. / 1.100 won., uitwerkingsbuurten en openbare ruimte ontwerp: 13 ha. / 250 won.

ontwerp 2008-2011

in opdracht van gemeente Almelo

i.s.m. HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw, M3H architecten

masterplan / ontwikkelstrategie / landschappelijk raamwerk / verkaveling / programma / ruimtegebruik / parkeerbalans / beeldkwaliteit / duurzaamheid / openbare ruimte

ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte

tel 06–13160858 | mail@markvanrijnberk.nl